Fréttir

Andanefju rekur á Borgarsand við Sauðárkrók

Smyrill fær bót meina sinna og safnar kröftum á Náttúrustofu NV

Samstarf Skotvís og Náttúrustofu Norðulands vestra

Í dag funduðu formaður Skotvís og forstöðumaður NNV um samstarf um rannsóknir á milli Skotvís og stofunnar. Mikil þekking liggur hjá skotveiðimönnum og sömuleiðis áhugi á því að taka þátt í rannsóknum. Það er mikilvægt að geta fléttað saman nýtingu og verndun í rannsóknum og veiðistjórnun.

Unnið að skýrslu um uppsprettur örplasts í hafinu við Ísland

Þessa dagana vinna starfsmenn BioPol og Náttúrustofu Nv að gerð skýrslu um uppsprettur örplasts í hafinu við Ísland. Í þessari skýrslu verður áætlun um það hverjar helstu uppspretturnar og óvissu matsins lýst.

Andanefju rekur á land við ytri Ingveldarstaði, Skagafirði

Náttúrustofa NV rannsakaði hval sem rak við Ytri Ingveldarstaði, Skagafirði að beiðni Hafrannsóknastofnunar. Tekin voru erfðasýni og vefjasýni af dýrinu sem reyndist andanefja, til frekari greininga.

Kortlagning fugladauða og fuglakóleru á Skaga

Að beiðni Matvælastofnunar brást Náttúrustofan við útkalli vegna mikils fugladauða í æðarvarpinu á Hrauni á Skaga þann 15. júní sl. Sláandi fugladauði blasti strax við á meginvarpsvæðinu. Farið var víðsvegar um æðarvarpið og jaðra þess til að kanna hvar væru dauðir eða veikir fuglar. Langmesti fugladauðinn var þar sem varpið er þéttast og var aðkoman slæm, þar sem kollur lágu jafnvel nýdauðar á hreiðrum. Orsökin reyndist vera fuglakólera. Náttúrustofa NV vinnur nú að því í samvinnu við Matvælastofnun og Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræðum að Keldum að kortleggja betur fugladauðan í æðarvarpinu á Hrauni.

Skýrsla um útbreiðslu kerfils á Hvammstanga

Náttúrustofa NV hefur gefið út skýrslu um útbreiðslu kerfils á og kringum Hvammstanga. Vart varð við mismikla dreifingu kerfils á mörgum stöðum vítt og breitt um þorpið og líka ofan við það. Víða er lúpína og eða njóli í bland og mynda þessar tegundir jafnvel stórar breiður. Ofan við þorpið er víða..

Bleikjan í Vatnshlíðarvatni og áhrif hnattrænnar hlýnunar. Ný vísindagrein í Conservation Genetics Resources.

Búist er við mikilli hækkun hitastigs á norðlægum slóðum í framtíðinni. Með því að bera saman nokkra lykilerfðaþætti bleikjustofna á útbreiðslusvæði tegundarinnar var dregið upp erfðafræðilegt kort sem verður hægt að leggja til grundvallar við mat á erfðafræðilegum breytingum stofna vegna hækkunar hitastigs og breyttra umhverfisþátta í framtíðinni. Verkefnið var samstarfsverkefni Árósaháskóla, Náttúrustofu Norðurlands vestra, Náttúrufræðistofnunar Grænlands og heimskautaháskóla Noregs.

Álar í Áshildarholtsvatni Skagafirði og Hnausatjörn Vatnsdal einstakir á heimsvísu. Ný vísindagrein í Heredity.

Náttúrustofa Norðurlands vestra stundar bæði vöktunarrannsóknir á álagöngum til landsins og erfðafræðilegri þróun kynblöndunar á milli tegunda Evrópuála og Ameríkuála með tilliti til breytinga umhverfisþátta. Ný vísindagrein um erfðafræðilegar breytingar og kynblöndun álategunda í einu virtasta erfðafræðitímariti heims Heredity.

Fuglaskoðunarhús við Áshildarholtsvatn

Fuglaskoðunarhús sem komið var upp fyrir nokkrum árum, er staðsett við austurenda Áshildarholtsvatns...